Jesteś w: Strona główna » Miejsca i Obiekty » Widok obiektu
Atrakcje w okolicy
Byłeś, wybierasz się ?
  Poleć znajomemu
  Byłem tutaj
  Wybieram się
  Napisz recenzję
  Dodaj zdjęcie
  Dodaj wideo
Zaplanowane wycieczki
  Stwórz nową wycieczkę
Użytkownicy
którzy już odwiedzili ten obiekt
Żaden z użytkowników nie odwiedził tego obiektu, bądź pierwszy!

» byłem tutaj

Użytkownicy
którzy wybierają się do tego obiektu
W tej chwili nikt nie wybiera się do tego obiektu, bądź pierwszy !

» wybieram się

Inne miejsca w okolicy
Rezerwat "Górna Krasna"
województwo: świętokrzyskie, powiat: skarżyski
Nadleśnictwo Stąporków
Miejsce postoju nr 2
województwo: świętokrzyskie, powiat: kielecki
Nadleśnictwo Zagnańsk
Ścieżka rowerowa "Pętla Kołomańska"
województwo: świętokrzyskie, powiat: kielecki
Nadleśnictwo Zagnańsk

» zobacz wszystkie

Rezerwat "Górna Krasna"
Ścieżka dydaktyczna i szlaki turystyczne, Nadleśnictwo Stąporków

Opis obiektu

„Górna Krasna” Aktem prawnym powołującym rezerwat jest Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/2004 z dn.. 8.01.2004r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 13.01.2004r., Nr 3, poz. 46).

            Głównym przedmiotem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi
gatunkami zwierząt, głównie ptaków. Ze względu na występowanie cennych zbiorowisk roślin oraz rzadkich i ginących gatunków zwierząt chronionych został wpisany do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Rezerwat położony jest w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich w obrębie Wzgórz koneckich. Pod względem administracyjnym obszar leży w północnej części województwa świętokrzyskiego, na terenie dwóch powiatów kieleckiego i koneckiego
w odległości ok. 20km na północ od Kielc. Całość rezerwatu rozciąga się pomiędzy miejscowościami Krasna i Długojów. Na terenie rezerwatu występują dwie formy własności gruntu: grunty należące do Skarbu Państwa (Nadleśnictwo Stąporków i Zagnańsk) i grunty będące własnością prywatną. W skład rezerwatu wchodzą grunty trzech  gmin: Stąporkowa, Mniowa i Zagnańska. Całość rezerwatu  zajmuje powierzchnię 413, 02ha, z czego grunty należące do Nadleśnictwa Stąporków stanowią 76. Zarówno środkową jak i południową część rezerwatu stanowi obszar dolinny, podmokłych łąk i tarasów zalewowych rzeki Krasnej oraz jej dopływów. Na północ od wsi Krasna dolina rzeczna jest głęboko wcięta.

Dolina rzeki Krasnej w jej górnym brzegu stanowi obiekt niezwykle interesujący
z racji występowania tu zbiorowisk roślinnych: wodnych, torfowiskowych, szuwarowych, łąkowych i leśnych. Występują tu także rzadkie i chronione gatunki roślin, z których 30 to gatunki zagrożone w skali Polski Środkowej, 17 gatunków objętych jest ochroną ścisłą, a 7 gatunków ochroną częściową.

W granicach występowania rezerwatu stwierdzono występowanie 343 taksonów roślin naczyniowych należących do 210 rodzajów z 76 rodzin.

Ze świata owadów, na szczególną uwagę zasługują ważki i motyle występujące na terenie rezerwatu. Wykazano tu 35 gatunków ważek i 62 gatunki motyli dziennych. Za najciekawsze można uznać Pałątkę południową (Lestes barbarus) – gatunek południowy, rzadko rozmieszczony w Polsce, Trzeplę zieloną (Ophiogomphus cecilia) – gatunek objęty ochroną gatunkową oraz Zalotkę większą (Leuccorhinia pectoralis) – rzadko występujący
w Polsce, objęty ochroną gatunkową i umieszczony na Czerwonej liście zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce, związany z torfowiskami. Do najciekawszych gatunków motyli dziennych występujących na terenie rezerwatu należą: Paź żeglarz (Iphiclides podalirius), Niestrzęp głogowiec (A.Crataegi), Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), Modraszek alkon (Maculinea alcon) i Modraszek telejus (Maculinea teleius).

Spośród 18 gatunków płazów występujących w Polsce, na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 12 gatunków. Najpospolitszymi gatunkami na tym terenie są Ropucha szara (Bufo bufo), Żaba trawna (Rana temporaria) i Żaba wodna (Rana esculenta). Pozostałe gatunki, to: Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), Kumak nizinny (Bombina bombina), Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), Żaba jeziorkowa (Rana lessonae), Żaba śmieszka (Rana ridibunda) i Żaba moczarowa (Rana arvalis).

W granicach rezerwatu stwierdzono występowanie 5 gatunków gadów. Najczęściej spotykanym gadem jest Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara). Licznie występuje również Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) i Żmija zygzakowata (Vipera berus). Dwa pozostałe gatunki gadów występujące w rezerwacie, to Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i Padalec zwyczajny (Anguis fragilis).

Galeria zdjęć
 

Galeria wideo
 
 

Recenzje

dodaj swoją recenzję

Podziel się na:FacebookTwitterWykop

www.radom.lasy.gov.pl/staporkow

staporkow@radom.lasy.gov.pl

Adres

Krasna

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

skarżyski

Współrzędne

Dł. geogr. 20° 34´ 12˝

Sz. geogr. 51° 4´ 0˝

Mapa

Zgłoś błąd

Informacje podstawowe
Numer obiektu: 7330
Rodzaj ścieżki
Najbliższa miejscowość: Krasna
Najbliższa rzeka: Krasna
Copyright © 2008-2020 Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Projekt: Ideacto
Powered by WEB interface, Wykonanie: internet ART
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij